Feest


Impressie van een bezoek van contactclown Kitty aan meervoudig gehandicapte senioren op een feest.
“Dag mooie dame en gefeliciteerd!” zegt Kitty tegen de vrouw. Ze glimlacht. Met een poederkwast trekt Kitty lijnen over de onderdelen van het gezicht van de vrouw. “Ik schilder een mooi portret,” zegt Kitty. De vrouw draait haar hoofd zo dat Kitty ook onder haar kin kan kwasten.
“Heel mooi,” zegt Kitty. De vrouw kijkt haar vrolijk aan. Dan laat Kitty de kwast over de vuisten van de vrouw gaan. Ze ontspant de vingers zodat de kwast ook op de binnenkant van haar handen komt.
“Klaar!” zegt Kitty, “en wat ben je móói!” De vrouw glimlacht weer.
De man kijkt Kitty aan en pakt dan de uitgestoken hand aan. “Gefeliciteerd!” zegt Kitty. De man glimlacht en kijkt snel weer weg.
Kitty pakt een bal en gooit die met een boog naar de man. De bal rolt op de grond. De volgende bal vangt de man en hij gooit die keihard terug. Kitty vangt de bal en feliciteerde de man nu met zijn goeie worp.
De man pakt Kitty’s hand en klopt ermee op zijn schouder.
“Je krijgt nog meer schouderklopjes,” zegt Kitty en klopt de man op beide schouders en op de rug als hij voorover buigt.
Kitty speelt nog een lied voor de man. Met zijn vinger wijst de man naar een plek in de kamer en daar gaat Kitty staan zingen.
“Vond je het mooi?” vraagt Kitty.
De man pakt Kitty’s beide handen en drukt ze tegen zijn oren.
Fijn, denkt Kitty, het lied zit goed in zijn hoofd.

Bladwijzer de permalink.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *