Vallen


Kitty knielt voor de vrouw om haar aan te kijken. Even later knikt de vrouw. “Mooi,” zegt ze.
Kitty laat de bal zien.” Mooi,” zegt de vrouw weer, en Kitty gooit de bal over. De vrouw gooit de bal terug. Haar voet zwaait op Kitty’s hoofd af en Kitty laat zich onder de tafel vallen om die te ontwijken.
De vrouw lacht. Ze knikt met haar hoofd. “Toe dan!” zegt ze terwijl ze wenkt.
Kitty gooit vanonder de tafel de bal. De vrouw vangt ‘em en gooit de bal in de andere richting, ver weg. Ze lacht als Kitty onder de tafel vandaan kruipt.
“Mooi,” zegt ze. “Móóie schoenties!”
Aan een andere tafel komt een man aanschuiven. Hij zakt door zijn benen als hij probeert te gaan zitten. Kitty houdt zijn arm vast en de man ploft snikkend op de stoel.
“Dat is naar, je schrok hè?” zegt Kitty. “Ik haal koffie voor je. Ga maar even bijkomen.”
Kitty zet het kopje neer voor de man. “Dit is niet goed genoeg,” zegt Kitty. “Je hebt geen schoteltje!”
Kitty geeft de man twee schoteltjes. “Zo is het deftig, èn nog een beetje extra.”
“Overdreven,” zegt de man.
“Er komt ook nog muziek bij,” zegt Kitty en begint een lied.
Een vrouw komt aanlopen. Bij de tafel blijft ze staan. “Ga!” roept ze. “Ga!”
Kitty kijkt haar vragend aan.
“Ga!” zegt de vrouw. “Ga door, ga door!”
Kitty speelt nog een lied en de vrouw glimlacht. “Mooi,” zegt ze en loopt verder.
“Meneer, vergeet je koffie niet,” zegt Kitty.
De man schudt zijn hoofd. “Die heb ik niet meer nodig,” zegt hij.

Bladwijzer de permalink.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *